Lino Condori – Inauguración tramo Itavicua 17 Km de pavimento – Yacuiba

1126